Pravidlá pre pridávanie článkov

Share Button

Niekoľko pravidiel, ktoré sa postupe vykryštalizovali a ktorými som sa riadil pri písaní článkov.  Je nutné ich dodržiavať, aby mal obsah na webe rovnaký štýl, nebol tu chaos a aby boli tieto stránky ľahko nájdene cez vyhľadávače.

Radenie článkov do kategórií

Myslím, že tu je to jasné. Ak nie, stačí sa popozerať, ako sú zaradené už napísané články. Jeden článok môže patriť do viacerých kategórií. Napríklad Pikantné artworky z hier od Ania Mitura patrí do ketegórií: 2D grafika, sexy, hry. V prípade, ak prispievateľ článok nezaradí dobre, nie je žiadny problém pri schvaľovaní a publikovaní článku autorom, alebo editorom chybu napraviť.

Kľúčové slová

Ku každému článku je potrebné napísať aj kľúčové slová (značky) pre interne vyhľadávanie a keywords pre vyhľadávačePre vyhľadávače je ešte potrebné napísať niekoľkými slovami (ideálne do 160 znakov), o čom článok je – description.

Návod na vytvorenie článku.

Veľkosti obrázkov

Obrázky v článku

Musia maž šírku 700px. Výška musí byť prispôsobená šírke tak aby sa nezmenil pomer strán obrázkov. Výnimkou je len kategória „Obrázok dňa“, kde sú obrázky v rozlíšení 1920×1080, alebo 1920×1200.

Návod na vkladanie obrázkov do článku.

Návod na hromadnú zmenu veľkosti obrázkov.

Prezentačné obrázky

Sú to obrázky v náhľadoch. Napríklad na hlavnej strane, alebo vo výsledkoch vyhľadávania. Majú rozmer 700 x 250. Je to pomer 14:5. Obrázok je potrebné na túto veľkosť vystrihnúť (crop). Ak použijete len zmenu veľkosti (resize) na tento pomer, obrázok sa natiahne, čo je nežiadúce.

Návod pre Photoshop.

Návod pre Gimp.

Etický kódex

Na tomto webe je zakázané:

  • Ohováranie, hanobenie, prenasledovanie, zneužitie mena alebo fotky niekoho iného, používanie nevhodného jazyka, urážok. Uverejňovanie vyhrážajúcich sa, zavádzajúcich, ohovárajúcich, nevraživých, agresívnych, rasistických, vulgárnych, urážlivých, pornografických materiálov.
  • Propagovať rasizmus, xenofóbiu, diskrimináciu, drogy.
  • Zverejňovať pornografické materiáli.
  • Je zakázané používať stránku na politické alebo komerčné účely.
  • Ďalej je zakázané vkladať obrázky podliehajúce autorským právam. Pridávajte len obrázky, ktoré sú voľne dostupné na stiahnutie. V žiadnom prípade pri ich získavaní nepoužívajte Print Screen.

Ak sa niekto pokúsi publikovať, alebo publikuje článok so zakázaným obsahom bude mu okamžite zmazaný účet a tým zabránenie vstupu do administrátorského panelu. A to bez ďalšej diskusie. S nikým sa o tom nebudem baviť, zmažem účet, oznámim prečo bol zmazaný a to bude koniec komunikácie z mojej strany.

Share Button