Sexy ilustrácie Antiho Lousa

Share Button
A qualitative change (Kvalitatívna zmena)

A qualitative change (Kvalitatívna zmena)

Angel of fighting spirit (anjel bojového ducha)

Angel of fighting spirit (anjel bojového ducha)

Devil sword - Diablov meč

Devil sword – Diablov meč

Elf queen - Kráľovna Elfov

Elf queen – Kráľovna Elfov

Femail Raiden

Femail Raiden

Female lord of chinese empire (Panovníčka čínskeho impéria)

Female lord of chinese empire (Panovníčka čínskeho impéria)

Fighting in wind (boj vo vetre)

Fighting in wind (boj vo vetre)

General

General

Goddess of Eternal Flayer (Bohyňa, ktorá kontroluje všetok život na Zemi)

Goddess of Eternal Flayer (Bohyňa, ktorá kontroluje všetok život na Zemi)

Goddess of sea (bohyňa mora)

Goddess of sea (bohyňa mora)

chinese angel (čínsky anjel)

chinese angel (čínsky anjel)

Loli gunner - Pištolníčka Loli

Loli gunner – Pištolníčka Loli

Queen of Egypt (kráľovná Egypta)

Queen of Egypt (kráľovná Egypta)

Saint Nicolus-1

Saint Nicolus-1

Saint Nicolus-2

Saint Nicolus-2

Scorpion weman (žena škorpión)

Scorpion weman (žena škorpión)

Shih Tzu (najkrajšia žena z dynastie Zhou)

Shih Tzu (najkrajšia žena z dynastie Zhou)

The goddness (Bohyňa)

The goddness (Bohyňa)

The goddness of butterfly (Bohyňa motýľov)

The goddness of butterfly (Bohyňa motýľov)

The goddness of time (Bohyňa času)

The goddness of time (Bohyňa času)

The Knight in the night (rytier v noci)

The Knight in the night (rytier v noci)

The witch (čarodejnica)

The witch (čarodejnica)

Under moon light (V mesačnom svite)

Under moon light (V mesačnom svite)

Vampire

Vampire

Share Button
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes